Komin jest nieodzowną częścią systemu wentylacyjnego, którego skuteczność warunkuje bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domu.

Konieczność fachowego wykonania komina wynika z norm budowlanych, które określają między innymi jego podstawowe parametry oraz usytuowanie w całej konstrukcji budynku.
Zasady sztuki budowlanej również szczegółowo charakteryzują dopuszczalne materiały oraz sposób wykonania komina. Nawet rzetelne wykonanie przez dekarza obróbki komina nie uchroni go przed przeciekaniem, gdy zdecydujemy się na wykorzystanie niewłaściwych materiałów lub też pominiemy zasadę odpowiedniego spoinowania.
Kolejną zasadą, którą należy wziąć pod uwagę przy budowie komina jest właściwe spoinowanie. Przede wszystkim spoiny powinny być pełne, szczelnie wypełniające przestrzeń pomiędzy cegłami. Niewskazane jest murowanie na puste lub zagłębione spoiny, ponieważ w niewypełnionych miejscach gromadzi się woda, osłabiając trwałość konstrukcji komina. Ważne jest również właściwe ułożenie cegieł. Ich poszczególne warstwy powinny tworzyć tak zwane wiązanie wozówkowe, w którym spoiny pionowe są przesunięte względem siebie o pół długości cegły.
Podsumowując, zastosowanie cegły pełnej, szczelne wypełnienie spoiny oraz wiązanie wozówkowe to podstawowe zasady budowy komina, skutecznie pozwalające uniknąć problemu przeciekania.